I det här blogginlägget tar vi en titt på vad som händer och inte händer när en kändismodell förekommer i flera annonser.


Kändismodeller är ett säkert sätt att fånga konsumenternas uppmärksamhet i reklam. Vissa kändisar förekommer i flera olika annonser för olika produkter, vilket är vanligt i reklamvärlden och något som konsumenterna har vant sig vid. Men är det verkligen en garanti för hög reklameffektivitet? Låt oss ta en titt på effektiviteten av kändisstöd.

För att en modell ska vara effektiv måste de ha rätt image för produktens natur. För produkter som bilar, kameror, luftrenare och tandkräm handlar det till exempel om produktens prestanda eller effektivitet, så en modell som är professionell och pålitlig passar vanligtvis bra. Å andra sidan representeras produkter som smycken, choklad och resor, där produktens känslomässiga inverkan är viktig, bäst av modeller med charm och tillgänglighet. Men när kändisar förekommer i annonser för olika typer av produkter, oavsett deras image, är det ofta så att modellens image och produktens egenskaper inte stämmer överens, vilket kan leda till ineffektiva annonser.

Dubbla kändisframträdanden har också en negativ inverkan på annonsens effektivitet, eftersom det gör det svårare för konsumenterna att associera och komma ihåg modellen med produkten. Om kändisens image sprids över flera produkter kommer bandet mellan modellen och produkten att försvagas. Detta gör det svårt att realisera den reklameffekt som kan uppnås genom att överföra den positiva bilden av kändismodellen till den annonserade produkten.

Kändisstöd gör det också svårare att lita på budskapet i annonsen. När en kändismodell förekommer i flera annonser skapar det en stark bild hos konsumenten av att modellen bara är ute efter ekonomisk vinning. Konsumenterna kan då tvivla på uppriktigheten i kändisens stöd och uppfatta reklambudskapet som att det saknar objektivitet.

För att öka effektiviteten hos kändismodeller är det bäst att behålla dem i dina annonser så länge de ser bra ut på din produkt. Detta kommer att öka produktens erkännande, göra det lättare att komma ihåg och öka trovärdigheten i reklambudskapet. Detta beror på att kändisens berömmelse kommer att överföras till produkten och konsumenterna kommer att tro att kändisen är äkta.

Allt fler kändisar förekommer i flera olika annonser, och på ytan kan det verka som om dubbla framträdanden gynnar reklambranschen genom att öka annonsförsäljningen. Men om en modell inte är effektiv i annonsen kan det leda till överutnyttjande, vilket i sin tur leder till ekonomisk börda för annonsörer och konsumenter. Det är därför det är viktigt att välja rätt modeller, inklusive kändisar.